Nieuwe patiënt

Beste patiënt,

Indien u patiënt wenst te worden in onze praktijk, zijn er een aantal zaken die ik onder uw aandacht wil brengen.

In onze praktijk streven wij naar kwaliteit. Het allerbelangrijkste is uw mondverzorging thuis. Zonder een goede mondhygiëne door u zelf, ontstaan tandvlees- en kaakbotontstekingen en natuurlijk ook tandbederf (gaatjes).
Wij vragen dan ook van onze patiënten maximale inspanning ten aanzien van de thuis uit te voeren mondhygiëne. Zonder deze mondhygiëne is het voor ons niet mogelijk een hoge kwaliteit te waarborgen.
Wij zullen u hierin natuurlijk adviseren en begeleiden.

Om ons contact op een prettige en doelmatige wijze te laten verlopen willen wij de "praktijkregels" onder uw aandacht brengen.

  • Controle vindt in overleg met de tandarts 1 of 2 maal per jaar plaats.
  • Naar aanleiding hiervan worden behandelafspraken gemaakt.
  • Wij streven er naar direct een afspraak te maken voor een volgende controle.
  • U draagt zelf de verantwoording voor uw afspraak. Indien u deze niet kun nakomen verzoeken wij u tijdens werkdagen, minstens 24 uur van te voren, telefonisch af te zeggen (of in te spreken op ons antwoordapparaat). Ander zijn we genoodzaakt de geplande tijd in rekening te brengen.

* Voor het maken van afspraken kunt u ons bellen op de volgende tijden:

Maandag 09.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Dinsdag 09.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Woensdag 09:00 - 12:00  
Donderdag 09.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Vrijdag 09.00 - 12.00  


In mijn praktijk werk ik met een intake consult bij nieuwe patiënten, waar ruim de tijd voor wordt ingepland. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van de patiënt, de mond en de wensen van ieder individu.
Daarom moet u rekenen op de volgende kosten.

 

Handeling Code Prijs
Intake consult C11 € 22.16
Medische anamnese C22 € 22.16
OPT foto X21 € 69.97
Bitewing foto 2x (indien nodig) X10 € 16,33/stuk
Tandsteen per eenheid van 5 min. (indien nodig) M03 € 13,07
Instructie mondhygiene c.q. voedingsadvies per eenheid van 5 min. M01 € 13.07
Pocketregistratie (indien nodig) T91 € 34,98
Onderzoek c.q. bespreken behandelplan (indien nodig) C28 € 104.95

 

Indien u lang niet bent geweest, speciale wensen heeft of een uitgebreide behandeling nodig heeft, moet u rekening houden met het feit dat verrichting C28 bij u gefactureerd kan worden.

Wij nemen contact met u op voor het maken van een eerste consult zodra wij bijgaande vragenlijst hebben ontvangen.

Vergeet niet uw vorige tandarts op de hoogte te stellen van uw overstap, de door u geplande afspraken te annuleren en te vragen of uw tandartsgegevens naar ons toe worden gestuurd.

Wij verzoeken niet gesaneerde patiënten er rekening mee te houden dat tot aan sanering de behandelingen contant dienen te worden voldaan.

Indien er ruimte is voor nieuwe patiënten, kunnen we u inplannen voor een intake consult. Het kan zijn dat we u op een wachtlijst moeten plaatsen. Mocht dat zo zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd na ontvangst van uw inschrijfformulier. Zodra er ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten, nemen we alsnog contact met u op voor het maken van een intake afspraak. Om u aan te melden als nieuwe patiënt, verzoeken wij u een inschrijfformulier in te vullen. Dit kunt u doen via deze link. Om het formulier te verkrijgen kunt u een email sturen aan info@whitesmile.nl met als onderwerp "inschrijfformulier". Uiteraard kunt u ook telefonisch een inschrijfformulier opvragen 040-2544544.

Met vriendelijke groet,

Tandarts R. Strijkert

 

Ter informatie:

Mondzorgverleners mogen vanaf 1 augustus een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen als tegemoetkoming voor extra kosten door de corona-uitbraak. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) woensdag 29 juli bekend gemaakt. De toeslag is een tegemoetkoming van kosten die samenhangen met de zorg van individuele patiënten, zoals triage en (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen. Mondzorgverleners kunnen deze kosten compenseren door per patiënt de prestatie “C88 toeslag extra kosten SARS-CoV-2” te declareren. De prestaties zijn van kracht vanaf 1 augustus tot 1 november 2020. De toeslag mag per patiënt per zitting worden gedeclareerd. Dit geldt echter niet als de patiënt op dezelfde dag 2 afspraken heeft binnen dezelfde praktijk. Bijvoorbeeld als een patiënt na een afspraak bij de tandarts ook nog een behandeling ondergaat bij de (preventie) assistente. De toeslag mag dan maar één keer gedeclareerd worden.

Nederlands  English

Aangenaam...

Anouk
Afbeelding Anouk Hallo allemaal, mijn naam is Anouk. Misschien heb je me al eerder een keer voorbij zien komen, ik heb namelijk in 2017 stage gelopen bij Whitesmile.