Nieuwe patiënt

Beste patiënt,

Indien u patiënt wenst te worden in onze praktijk, zijn er een aantal zaken die ik onder uw aandacht wil brengen.

In onze praktijk streven wij naar kwaliteit. Het allerbelangrijkste is uw mondverzorging thuis. Zonder een goede mondhygiëne door u zelf, ontstaan tandvlees- en kaakbotontstekingen en natuurlijk ook tandbederf (gaatjes).
Wij vragen dan ook van onze patiënten maximale inspanning ten aanzien van de thuis uit te voeren mondhygiëne. Zonder deze mondhygiëne is het voor ons niet mogelijk een hoge kwaliteit te waarborgen.
Wij zullen u hierin natuurlijk adviseren en begeleiden.

Om ons contact op een prettige en doelmatige wijze te laten verlopen willen wij de "praktijkregels" onder uw aandacht brengen.

  • Controle vindt in overleg met de tandarts 1 of 2 maal per jaar plaats.
  • Naar aanleiding hiervan worden behandelafspraken gemaakt.
  • Wij streven er naar direct een afspraak te maken voor een volgende controle.
  • U draagt zelf de verantwoording voor uw afspraak. Indien u deze niet kun nakomen verzoeken wij u tijdens werkdagen, minstens 24 uur van te voren, telefonisch af te zeggen (of in te spreken op ons antwoordapparaat). Ander zijn we genoodzaakt de geplande tijd in rekening te brengen.

* Voor het maken van afspraken kunt u ons bellen op de volgende tijden:

Maandag 09.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Dinsdag 09.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Woensdag 09:00 - 12:00  
Donderdag 09.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Vrijdag 09.00 - 12.00  

De tandartstarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars verwijzen naar het document met de tandartstarieven als de beleidsregel Tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.
In mijn praktijk werk ik met een intake consult bij nieuwe patiënten, waar ruim de tijd voor wordt ingepland. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van de patiënt, de mond en de wensen van ieder individu. Daarom kunt u rekenen op de volgende kosten.

 

Handeling Code Prijs
Intake consult / onderzoek c.q. bespreken behandelplan C11 / C28  vanaf € 22,91 zie *
Medische anamnese C22 € 22,91
OPT foto X21 € 72,35
Bitewing foto 2x (indien nodig) X10 € 16,88/stuk
Tandsteen per eenheid van 5 min. (indien nodig) M03 € 13,52
Instructie mondhygiene c.q. voedingsadvies per eenheid van 5 min. M01 € 13.52

* afhankelijk van de casus en de bestede tijd, wordt code C11 of C28 in rekening gebracht. De kosten

bedragen min €22.91 en max € 108.52. Mits u een aanvullende tandarts verzekering heeft afgesloten,

worden deze kosten in de meeste gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. Wij adviseren u om dit

na te gaan bij uw zorgverzekeraar. Uit het intake consult kan een bespreking van het behandelplan,

c.q. begrotingen volgen, hiervoor worden afhankelijk van de bestede tijd, kosten in rekening gebracht. 

 
 

 

Wij nemen contact met u op zodra wij bijgaande vragenlijst hebben ontvangen.

Indien er ruimte is voor nieuwe patiënten, kunnen we u inplannen voor een intake consult. Het kan zijn dat we u op een wachtlijst moeten plaatsen. Mocht dat zo zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd na ontvangst van uw inschrijfformulier. Zodra er ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten, nemen we alsnog contact met u op voor het maken van een intake afspraak. Om u aan te melden als nieuwe patiënt, verzoeken wij u een inschrijfformulier in te vullen. Dit kunt u doen via deze link. Om het formulier te verkrijgen kunt u een email sturen aan info@whitesmile.nl met als onderwerp "inschrijfformulier". Uiteraard kunt u ook telefonisch een inschrijfformulier opvragen 040-2544544.

Vergeet niet uw vorige tandarts op de hoogte te stellen van uw overstap, de door u geplande afspraken te annuleren en te vragen of uw tandartsgegevens naar ons toe worden gestuurd.

Wij verzoeken niet gesaneerde patiënten er rekening mee te houden dat tot aan sanering de behandelingen contant dienen te worden voldaan.

 

Met vriendelijke groet,

Tandarts R. Strijkert

 

 

Nederlands  English

Aangenaam...


Afbeelding Fé Hoi allemaal! Mijn naam is Fé, en ik ben sinds januari 2020 werkzaam bij White Smile.

Nieuws

Vakantiesluiting
Vanwege de meivakantie gesloten vanaf vrijdag 30 april tot maandag 17 mei
lees meer
19-04-2021