Nog even geduld…

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website!

Nieuwe patient

Indien u patiënt wenst te worden in onze praktijk, zijn er een aantal zaken die ik onder uw aandacht wil brengen.

In onze praktijk streven wij naar kwaliteit. Het allerbelangrijkste is uw mondverzorging thuis. Zonder een goede mondhygiëne door u zelf, ontstaan tandvlees- en kaakbotontstekingen en natuurlijk ook tandbederf (gaatjes). 


Wij vragen dan ook van onze patiënten maximale inspanning ten aanzien van de thuis uit te voeren mondhygiëne. Zonder deze mondhygiëne is het voor ons niet mogelijk een hoge kwaliteit te waarborgen. Wij zullen u hierin natuurlijk adviseren en begeleiden. 
 
Om ons contact op een prettige en doelmatige wijze te laten verlopen willen wij de “praktijkregels” onder uw aandacht brengen. 

 

·        Controle vindt in overleg met de tandarts 1 of 2 maal per jaar plaats. 

·        Naar aanleiding hiervan worden behandelafspraken gemaakt. 

·        Wij streven er naar direct een afspraak te maken voor een volgende controle. 

·        U draagt zelf de verantwoording voor uw afspraak. Indien u deze niet kun nakomen verzoeken wij u tijdens werkdagen, minstens 24 uur van te voren, telefonisch af te zeggen (of in te spreken op ons antwoordapparaat). Ander zijn we genoodzaakt de geplande tijd in rekening te brengen. 

 

De tandartstarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars verwijzen naar het document met de tandartstarieven als de beleidsregel Tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit. 
In mijn praktijk werk ik met een intake consult bij nieuwe patiënten, waar ruim de tijd voor wordt ingepland. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van de patiënt, de mond en de wensen van ieder individu. Daarom kunt u rekenen op de volgende kosten. 

  

Handeling 

Code 

Prijs 

Intake consult / onderzoek c.q. bespreken behandelplan 

C11 / C28  

vanaf € 22,91 zie * 

Medische anamnese 

C22 

€ 22,91 

OPT foto 

X21 

€ 72,35 

Bitewing foto 2x (indien nodig) 

X10 

€ 16,88/stuk 

Tandsteen per eenheid van 5 min. (indien nodig) 

M03 

€ 13,52 

Instructie mondhygiëne c.q. voedingsadvies per eenheid van 5 min. 

M01 

€ 13.52 

 

* afhankelijk van de casus en de bestede tijd, wordt code C11 of C28 in rekening gebracht. De kosten 

bedragen min €22.91 en max € 108.52. Mits u een aanvullende tandarts verzekering heeft afgesloten, 

worden deze kosten in de meeste gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. Wij adviseren u om dit 

na te gaan bij uw zorgverzekeraar. Uit het intake consult kan een bespreking van het behandelplan, 

c.q. begrotingen volgen, hiervoor worden afhankelijk van de bestede tijd, kosten in rekening gebracht.  

 

Wij nemen contact met u op zodra wij bijgaande vragenlijst hebben ontvangen. 

Indien er ruimte is voor nieuwe patiënten, kunnen we u inplannen voor een intake consult. Het kan zijn dat we u op een wachtlijst moeten plaatsen. Mocht dat zo zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd na ontvangst van uw inschrijfformulier. Zodra er ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten, nemen we alsnog contact met u op voor het maken van een intake afspraak. Om u aan te melden als nieuwe patiënt, verzoeken wij u een inschrijfformulier in te vullen op onze website. Om het formulier te verkrijgen kunt u een email sturen aan info@whitesmile.nl met als onderwerp “inschrijfformulier”. Uiteraard kunt u ook telefonisch een inschrijfformulier opvragen 040-2544544. 

Vergeet niet uw vorige tandarts op de hoogte te stellen van uw overstap, de door u geplande afspraken te annuleren en te vragen of uw tandartsgegevens naar ons toe worden gestuurd. 
 
Wij verzoeken niet gesaneerde patiënten er rekening mee te houden dat tot aan sanering de behandelingen contant dienen te worden voldaan. 

  

Met vriendelijke groet, 

Tandarts R. Strijkert 

 

 

Voor het maken van afspraken kunt u ons bellen op de volgende tijden: 

Maandag 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

Dinsdag 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

Woensdag 

09:00 – 12:00 

  

Donderdag 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

Vrijdag 

09.00 – 12.00 

  

Nieuwe patiënt worden? Vul het inschrijfformulier in

Inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon (mobiel)
Telefoon (vast)
E-mail adres
Beroep
bent u verzekerd voor tandheelkundige ingrepen?
bsn_nummer
Verzekeringsmaatschappij
Inschrijfnummer verzekering
ZORG INFO
Wie is uw huisarts?
Bent u de afgelopen jaren regelmatig bij de tandarts geweest?
Wie was uw vorige tandarts?
In welke plaats zat uw vorige tandarts?
Bij welke verzekeringsmaatschappij bent u verzekerd?
Heeft u momenteel problemen met uw gebit?
Bent u tevreden met de stand van uw tanden?
Bent u tevreden met de kleur van uw tanden?
Zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden?
Uw gezondheid
Is er de afgelopen maanden iets aan uw gezondheid veranderd?
Bent u ergens allergisch voor?
Heeft u een hartinfarct gehad?
Heeft u last van hartkloppingen?
Heeft u pijn op de borst bij inspanningen en/of emoties?
Wordt u kortademig als u in bed ligt?
Wordt u voor hoge bloeddruk behandeld?
Heeft u een aangeboren hartafwijking?
Hebt u wel eens een endocarditis doorgemaakt?
Heeft u een hartklep gebrek of een kunst hartklep?
Bent u ooit flauwgevallen bij een tandheelkundige of medische behandeling?
Heeft u epilepsie/vallende ziekte?
Heeft u een pacemaker (of ICD) of neurostimulator?
Heeft u last van longziekten zoals astma bronchitis of chronische hoest?
Heeft u suikerziekte?
Heeft u wel eens een hersenbloeding of beroerte (TIA) gehad
Heeft u momenteel problemen met uw gebit?
Heeft u wel eens langdurige bloedingen gehad na het trekken van een tand/kies of na een operatie of verwonding?
Gebruikt u insuline?
Heeft u bloedarmoede?
Heeft u reuma en/of chronische gewrichtsklachten?
Heeft u hepatitis, geelzucht of een andere leverziekte (gehad)?
Heeft u een nierziekte?
Bent u zwanger?
Bent u bestraald vanwege een tumor in hoofd en/of hals?
Rookt u?
Heeft u een ziekte of aandoening waarnaar nog niet is gevraagd?
Geeft u borstvoeding?
Heeft u in het verleden een geneesmiddel gebruikt tegen o.a. botontkalking (een bisfosfonaat of denosumab)?
Gebruikt u momenteel medicijnen?
Opmerkingen
Hoe bent u bij ons gekomen?
Onderstaande veld kunt u gebruiken om eventuele opmerkingen door te geven
Tandarts veldhoven
Powered by